Förändrad organisation medför utmaningar för välbefinnandet på arbetsplatsen i brottspåföljdssektorn

 

Enligt en nyutkommen enkät- och intervjuundersökning vid Forskningscentrumet för arbetslivet vid Tammerfors universitet med rubriken ”Välbefinnande på arbetsplatsen och jämställdhet mellan kvinnor och män i brottspåföljdssektorn” upplevs det ofta, i synnerhet i fångvården, att antalet anställda och mängden av arbete inte motsvarar varandra. Både i fångvården och i centralförvaltningen vid Brottspåföljdsmyndigheten var kvinnorna vanligen den grupp som granskade arbetsklimatet mest kritiskt. Enligt undersökningen är brådska och arbetskapacitet  relaterade till ojämn fördelning av arbetsbördan. Detta gäller särskilt kvinnor.

Läs mer... (pdf)