Förändringar inom vägledningen

 

Hemkommunen kommer att ansvara för den individuella studieplanen när sfi och komvux blir ett.
– För vuxna är det jätteviktigt med vägledning in i, under och även efter utbildning och de behöver vägledare nära sig, säger vägledaren Catharina Niwhede. 

Som Skolvärlden tidigare berättat ska sfi-undervisningen blir mer individanpassad efter ett regeringsförslag. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphör att existera som en egen skolform och blir istället en del av vuxenutbildningen. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2016, men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Läs mer

Källa: Skolvärlden