Forbilder i voksnes læring2012

 

Årets utnevnelse var knyttet til møtets tema om læring og arbeidsmarked. De tre som ble kåret som forbilder er Jóhanna Sigríður Jónsdóttir nominert av Husavik kunnskapssenter, Sveinn Vilhjálmsson av IÐAN opplæringssenter og Sævar Gunnarsson nominert av Sørlandets læringsnett. Alle tre fikk et diplom på utmerkelsen i tillegg til blomsterbukett og IPAD. I deres fortellinger om læringsprosessen fremgikk det at de hadde alle møtt svære hindringer i læringen og at de var særlig takknemlig for den støtten og oppmuntringen de hadde fått fra læringssentrene. Blant resultatene nevnte de sterkere selvbilde og økt selvtillit i tillegg til kunnskap og kompetanser som ga dem sterkere stilling på arbeidsmarkedet.

Mer på islandsk: www.frae.is/frettir/nr/412/