Fordeling af globaliseringsmidler 2010 er nu på plads

 
Der satses særligt på en indsats for at øge unges deltagelse i og gennemførelse af uddannelse, dels gennem kontant støtte til virksomheder, der opretter praktikpladser, en styrkelse af initiativer der fremmer unges deltagelse i uddannelse, samt et løft til erhvervsskolerne. Også professionshøjskoler, akademiuddannelser og ingeniøruddannelser får et løft, og indsatsen på voksen –efteruddannelsesområdet fortsættes.
Læs mere: UVM