Företag utan strategier för att hantera kunskapsklyftor

 

Framtidens arbetsplatser kommer att vara de mest diversifierade vi någonsin sett och morgondagens medarbetare har andra förväntningar än dagens arbetstagare. År 2020 kommer flera generationer att arbeta tillsammans med olika färdigheter, kompetens, erfarenheter, vanor och motiv – många som frilans, tillfälligt anställd eller entreprenör. Allt detta innebär stora möjligheter för både arbetstagare och arbetsgivare. Men få företag är redo att dra nytta av dessa.

Nu presenteras resultatet från en global undersökning om framtidens arbetskraft – Workforce 2020. Undersökningen är genomförd av Oxford Economics som på uppdrag av SAP har intervjuat 5 400 chefer och arbetstagare från 27 länder, däribland Sverige, om deras syn på morgondagens arbetstagare. Resultatet visar att företag idag är medvetna om vikten av en global arbetsmarknad, mångkulturell och mer flexibel arbetsplats, men få har strategier på plats som kan hantera och kan dra nytta av detta. 

– Vi behöver en strategisk plan. Att vara ute och träffa morgondagens medarbetare på universiteten och redan nu skapa dialog med dessa blivande medarbetare för att ta reda på vad de har för behov i framtiden, säger Lise-Lotte Björkman Averbo, HR-chef på Skatteverket.

Läs mer

Källa: Webfinanser