Förhoppning om fler läroavtalsutbildade när utsikterna ljusnar

Med läroavtal är det möjligt att få en yrkesutbildning på andra stadiet eller att fortbilda sig vid sidan om jobbet.

 

Både utbildningsmyndigheter och näringslivets intresseorganisationer hoppas nu att fler väljer den vägen till ett yrke. Varje år studerar ungefär 50 000 finländare vid sidan om sitt jobb i form av läroavtal. Förhoppningen är att antalet ökar och därför har denna vecka firats som läroavtalsveckan.

80 procent av studierna görs på en arbetsplats och resten som närstudier i en läroinrättning. Vilken som helst yrkesexamen på andra stadiet kan avläggas med ett läroavtal och är likvärdig med en utbildning vid en läroinrättning. Skillnaden är att den studerande jobbar samtidigt och måste ha en anställning.

Läs mer

Källa: YLE