Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

 
VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan (Kansallinen aikuiskoulutuksen yhteistyöjärjestö) määrittelee päätavoitteekseen edistää elinikäistä oppimista seuraavilla tavoilla:
• pedagogisen kehityksen edistäminen
• edunvalvonta eduskunnan, hallituksen ja keskeisten viranomaisten ja organisaatioiden suuntaan
• aikuiskoulutuksen laadun valvonta
• infrastruktuurin vahvistaminen, koulutukseen pääsyn edistäminen ja koulutuksen muodon ja sisällön joustavoittaminen
• yhteistyön edistäminen kaikilla tasoilla
• osaamisen kehittäminen
• kansainvälisen yhteistyön edistäminen
• liiton jäsenistölle tiedottaminen
Lisätietoa: www.rvux.se