Forretningsmæssige vinkler på kreativ idé åbner nye muligheder

Cinema dell’Arte blev i efteråret 2013 danmarksmester i ’entreprenørskab for kreative brancher’. Præmien bestod blandt andet i et forløb, hvor der blev set på den kreative idé med nye øjne, fra en forretningsmæssig vinkel. Jakob Balslev, medstifter af Cinema dell’Arte, fortæller om mulige gevinster ved sammenkoblingen af kreative idéer med forretningsmæssige tilgange.

 
Petter Madegård og Jakob Balslev Simone Astrid Pedersen Petter Madegård og Jakob Balslev

Den kreative idé


Petter Madegård og Jakob Balslev er begge uddannet fra Filmskolen og arbejdede med live animationsteater som deres midtvejs- og deres afgangsprojekt. En helt ny teaterform, hvor skuespillernes bevægelser ved hjælp af en såkaldt motion capture teknik omsættes direkte til animerede figurer på et lærred. Som udgangspunkt betragtede de animationsteateret som et kreativt og kunstnerisk projekt, der hviler på den klassiske kunstart commedia dell’arte, kombineret med ny, banebrydende teknologi. Teknologien blev fra starten betragtet som et værktøj der var nødvendigt for at virkeliggøre konceptet, men ikke som noget, der var interessant i sig selv.


De to havde et ønske om at nå bredere ud med deres idé og om at blive selvfinansierende. For at nå dertil var det nødvendigt, at de kunne sælge deres idé og tanker til folk uden for branchen.  Mens mulighederne for at søge støtte inden for branchen var velkendte for de to, så var de på udebane når det kom til at præsentere deres idé for udenforstående og få dem til at se potentialet. For at komme dertil, var der brug for andre øjne på projektet, der kunne se uden om det kreative og kunstneriske og i stedet havde en fornemmelse for det forretningsmæssige.


Vinder af Creative Business Cup


I juni 2013 vandt Cinema dell’Arte den danske førsteplads i Creative Business Cup (CBC), mesterskabet for kreative entreprenører, i november fik de tredjepladsen i den internationale finale.  Igennem seminarer, netværk og interaktion med investorer som en central del af CBC, er det målet, at deltagerne skal forbedre deres forretningskoncepter. 

Baggrunden for CBC er et ønske om at sætte fokus på den kreative branches bidrag til udviklingen af nye, innovative løsninger på samfunds- og virksomhedsudfordringer og på hvordan traditionelle industrier bliver mere innovative og konkurrencedygtige i samarbejdet med kreative virksomheder. Målet med CBC er altså at styrke de kreative entreprenørers forretningskompetencer og fremme entreprenørskab inden for de kreative brancher.


Nye vinkler på projektet – teknologien I fokus


Med sejren af den nationale del af CBC fulgte et forløb ved netværksportalen Company Care. Jakob fortæller at det var det store springbræt for Cinema dell’Arte. Det var i det forløb, øjnene blev åbnet for konceptets ’virkelige værdi’; teknologien som de hidtil havde betragtet som et værktøj. Det var her de blev bevidste om, at de var nødt til at fokusere på teknologien, og at de godt kunne gøre det og samtidig fastholde den kunstneriske identitet. 

Tidligt i forløbet oplevede Jakob, at potentielle investorer meget hurtigt skød hele idéen ned uden at pege på, hvori problemerne lå. Gennem forløbet med Company Care blev hullerne i konceptet ikke blot udpeget, der blev også sat tanker i gang om, hvorledes de kunne stoppes. Der blev fokuseret på, hvor potentialerne og mulighederne lå; dermed blev fokus flyttet fra det kreative til teknologien. Tidligere var tanken, at teknologien var et værktøj, der skulle købes udefra. Det betød at det var meget dyrt, og at det opfyldte en række behov, de ikke havde. Skiftet i fokus har først og fremmest betydet, at Cinema dell’Arte har opfundet sin egen unikke motion capture teknik, der kan præcis det, de skal bruge. Og det har betydet at de har fået øjnene op for, at det er her, forretningspotentialet ligger. 


Støtte til brobygning mellem brancherne – idé om et væksthus


For at kunne udnytte gevinsterne ved et samarbejde mellem den kreative od forretningsmæssige brancher er der behov for, at de der arbejder i den kreative branche lærer at tale et sprog, som potentielle investorer forstår og at de potentielle investorer bliver bedre til at lytte til den kreative branche. Der er behov for, at den kreative branche får bedre mulighed for at vise, hvad den har at byde på. 

Et af de problemer mange i den kreative branche støder på er, at det er meget ressourcekrævende at fremstille selv korte præsentationer af nye idéer, fordi det ofte kræver dyre teknologier. Netop visuelle præsentationer er, ifølge Jakobs erfaring, nødvendige for at give udenforstående en fornemmelse af den kreative idé. Petter og Jakob havde selv mulighed for at producere en præsentation af deres idé, fordi de gik på Filmskolen, hvor de havde adgang til det nødvendige tekniske udstyr. Havde de ikke haft den adgang, ville det have været meget vanskeligt at samle tilstrækkelige ressourcer og dermed udarbejde et materiale, der kunne anskueliggøre idéen for folk uden for branchen. Et væksthus, hvor det er muligt at søge støtte til sådanne korte præsentationer ville være et stort skridt på vejen mod bedre kontakt og dialog mellem den kreative branche og forretningsverdenen. 

For Cinema dell’Arte ser ønsket ud til at gå i opfyldelse. Fra et rent kreativt og kulturelt interessant projekt, har det i dag også fået erhvervsmæssig interesse og Cinema dell’Arte er uafhængig af offentlige midler. Og idéerne til, hvad teknologien og grundkonceptet kan bruges til, udvikler sig hele tiden. Jakob mener at det blandt andet skyldes, at deres præsentation af projektet giver en fornemmelse af, hvad det kan, uden at præsentationen er afsluttet og dermed for lukket. Dermed åbner den for nye idéer og visioner ved tilskueren. De mere vilde idéer, hvor nogle måske udvikler sig til noget konkret, omfatter tanken om at anvende de animerede livefigurer til at etablere relationer med f.eks. autister, der kan have vanskeligt ved at afkode ansigter, og en idé om at anvende animerede figurer som receptionister – det åbner dels muligheden for at én person kan agere receptionist flere steder på én gang hjemme fra sin stue og for at folk, der ellers ikke kunne fungere som receptionister, f.eks. på grund af et handicap, kan varetage sådan en stilling som ’animeret receptionist’.

 

Text: Tinne Geiger, tinne.geiger(ät)oncable.dk


FAKTA


Cinema dell’Arte blev startet i 2010 af Petter Madegård og Jakob Balslev. Læs mere på deres hjemmeside.

Creative Business Cup afholdes en gang om året. I 2013 blev den internationale konkurrence afholdt i Danmark. Læs mere om Creative Business Cup her.

Company Care er en netværksportal, der henvender sig til iværksættere og etablerede virksomheder. Du kan læse om Company Care på portalens hjemmeside.