Forsøg og udvikling i erhvervsuddannelserne

 

På FoU konferencen præsenterede og udvekslede deltagere erfaringer fra forsøg og udvikling indenfor Erhvervsuddannelser, produktionshøjskoler og erhvervsgrunduddannelser. Igennem plenumoplæg, workshops og skolebesøg fik deltagerne inspiration om blandt andet idræt, innovation, fastholdelsesinitiativer og ikke mindst erhvervsuddannelsernes bidrag til at sikre fortsat vækst i Danmark.

Oplæg, beskrivelser af forsøgs og udviklingsarbejde, forskning samt relevante artikler fra denne og tidligere konferencer kan findes på Uvm.dk