Forskning

 
Der er en omfattende forskningsbaseret viden om voksnes læring i norden som vil kunne anvendes af såvel forskere som praktikere til at kvalificere den eksisterende viden og praksis på feltet. Der er derfor oprettet en forskertemaside om nordisk forskning som henvender sig til alle med interesse i forskning om voksnes læring.
 

Forskningstemaer

Fra 2004-2009 arbejdede NVL’s forskernetværk med forskellige temaer og aktiviteter inden for voksnes læring og uddannelse. De har bl.a. kvalificeret NVL’s temaside om forskning, kortlagt den nordiske forsknings profil i væsentlige internationale tidsskrifter og været sparringspartnere forud for den nordiske forskerkonference 2009 i Danmark. I perioden 2009-2012 har NVL’s forskernetværk været erstattet af nye forskernetværk, som arbejder med to højaktuelle temaer om året.

Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries

A mapping of recent articles in international journals

Paper fra NERA/NFPF’s seksogtredivte Kongres, København, d. 6.-8. marts, 2008.

Få indblik i tilstedeværelsen af nordiske forskere i internationale tidsskrifter. ”Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countries” præsenterer en kortlægning af artikler, som er udarbejdet af forskere ved nordiske uddannelsesinstitutioner og publiceret i internationale tidsskrifter fra 2000-2007. Artiklerne er hentet fra fire forskellige grupper af væsentlige engelsksprogede tidsskrifter, inden for feltet voksnes uddannelse og læring, livslang læring og uddannelse generelt. Artiklerne omfatter voksnes læring og uddannelse generelt, komparative studier, læring på arbejdspladsen, åben- og fjernlæring, højere uddannelser, voksenuddannelsens historie, policy omkring livslang læring og læring og uddannelse i den frivillige sektor.

Hovedformålet er, at skabe et overblik over distributionen af artikler mellem de forskellige tidsskrifter samt mellem de nordiske lande. Dette muliggør en forståelse og diskussion af de nuværende strategier for udgivelser i internationale tidsskrifter og skaber information til forskere, der ønsker at afsøge nye muligheder på ’tidsskriftsmarkedet’. Et andet formål er at undersøge, hvordan voksnes læring i Norden er repræsenteret og muligheden for at uddrage en særlig nordisk model for praksis og research inden for voksnes læring.

Præsentationen er udarbejdet i et nordisk netværk for research om voksnes læring initieret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

Download præsentationen her:
PDF

 
Nordic articles in international journals 2000-2007

Nordic articles in international journals

Få en oversigt over den nordiske forskning i voksnes læring set udefra, fra et internationalt perspektiv. ”Nordic articles in international journals 2000-2007” er en liste over de nordiske artikler, som er udgivet i væsentlige internationale tidsskrifter i 2000-2007. Oversigten er struktureret ud fra fem hovedtemaer:
- Tidsskrifter med fokus på voksnes uddannelse, læring og udvikling.
- Tidsskrifter med fokus på specifikke temaer inden for voksnes uddannelse og læring.
- Tidsskrifter om uddannelse generelt.
- Tidsskrifter om uddannelse målrettet specifikke temaer.
- Artikler med et specifikt nordisk perspektiv.

Download oversigten her:
PDF 

NVL kontaktperson om forskningsnetværk er den danske koordinator Maria Marquard, marq(ät)dpu.dk 

Mer om: forskning 
Nordisk Netværk for Forskning i Voksnes Læring 2005-2008
HTML 
Länk till aktuella forskningstemaer
HTML 

39th Congress for

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning (NFPF) /
Nordic Educational Research Association (NERA)

PDF