Forskning for bedre realkompetansevurdering

Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.