Forskning om vägledning i Sverige

 

Vid lärarhögskolorna i Umeå, Malmö och Stockholm har det funnits grundutbildning för studie- och yrksvägledare i flera årtionden. Trots detta har bred forskning på området lyst med sin frånvaro. Men nu pågår sedan 2005 ett omfattande projekt, som leds av professor Lisbeth Lundahl i Umeå. Det är det enda större i sitt slag i Sverige sedan 1980-talet och kommer att ha stor betydelse för att forskningsanknyta grundutbildningen.

Ett stort forskningsprojekt

Projektet, ”Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och könsperspektiv” (2005-07), som är finansierat av Vetenskapsrådet ska analysera hur kommunernas och skolans karriärvägledning utformas i en tid av stark decentralisering. Lokala modeller och strategier för vägledningen kartläggs, och den enskildes karriärutveckling analyseras i relation till kön, etnicitet och social bakgrund. Projektet leds från Umeå men representanter från Malmö högskola ingår också. Arbetet ska redovisas i slutet av det här året. De stora slutsatserna får således vi således vänta på, men ett allmänt intryck är att tillgång och inriktning på vägledning ser mycket varierande ut i landet. Lisbeth Lundahl anser att det saknas nationella strategier för att motverka bristande kommunal styrning som också påvisats i rapporten ”Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet” från Skolverket. Den bristen gäller både vägledning för ungdomar och vuxenstuderande. Skolverket vill även ta initiativ till en granskning av kvaliteten i skolornas vägledning. Detta bl a mot bakgrund av att nästan hälften av grundskolornas vägledare saknar utbildning i studie- och yrkesvägledning.

Nationellt forskningsnätverk

Ett nationellt forskningsnätverk om karriärvägledning, finansierat av Vetenskapsrådet, leds också från Umeå universitet. Nätverket syftar till att identifiera forskningsbehov och bidra till att utveckla forskning och forskarutbildning inom vägledningsområdet.
DialogWeb hoppas få återkomma med en mer omfattande redogörelse av resultaten från de pågående aktiviteterna i slutet av året.


Länkar:
Detaljerad information för Individen, vägarna, valen
http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=24632

Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet
www.skolverket.se/publikationer?id=1518