Forskningscirkeln – en väg till kunskapsutveckling i skolan

En forskningscirkel, som är ett samarbete mellan skola och universitet för att finna svar på lärares frågor kan fungera som ett sätt att få till stånd kunskapsutveckling och utvecklingsarbete på en skola. Det visar en ny rapport av Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, Sören Andersson, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk och Ann-Marie Wahlström, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk.

 

Rapporten har flera syften. Dels är avsikten att beskriva vad en forskningscirkel är och hur den är tänkt att fungera, samt att ge en historisk bakgrund till arbete i forskningscirklar. Rapporten sammanfattar innehållet i två magisteruppsatser som skrevs under genomförandet av forskningscirklar inom vuxenutbildningen vid Falköpings kommun. Slutligen har också rapporten som syfte att rapportera resultatet av de genomförda forskningscirklarna vid Lärcenter i Falköping.

Läs mer på Svenska.gu.se
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se