Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.

 

Målet med prosjektet er å styrke rådgiving for bedrifter om læring på arbeidsplassen, om å øke samarbeid mellom arbeidsliv og utdanningstilbydere i regionen om yrkesutdanning, om å øke antall personer som fullfører yrkesutdanning og styrke islandsk språkkompetanse hos innvandrere i regionen. 
Læringsrepresentanter skal ansettes ved livslanglæringssentrene i regionen. Læringsrepresentantene skal trenes til å besøke bedrifter og oppfordre de til å gi de ansatte mulighet til utdanning. Læringsrepresentantene skal også oppfordre til økt samarbeide mellom arbeidsliv og utdanningstilbydere. Tilgang til validering skal forbedres og støtte til de som ønsker å fullføre utdanning etter validering skal bli bedre. 

Mer på islandsk: Bifrost.is