Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

 
Foto: Anthony Fomin Foto: Anthony Fomin

Omställnings¬studiestödet som förslås motsvara 80 procent av personens lön med ett maxbelopp på 20 500 kronor ska göra det enklare för personer med arbetslivs¬erfarenhet att vidareutbilda sig eller läsa en helt ny utbildning för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Omställnings¬studiestöd föreslås kunna lämnas för alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, till exempel utbildningar vid komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och universitet/högskola. Det ska dessutom kunna lämnas för andra utbildningar i Sverige som en omställnings-organisation har finansierat.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

Läs mer här