Förslag om samhällsorientering för nyanlända

 

I slutbetänkandet föreslås att målgruppen för samhällsorientering utökas med alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande.
I utredningen föreslås att: Varje nyanländ person ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering samt att utbildningen till största delen ska ges på personens modersmål.

Läs mer: www.sweden.gov.se/sb/d/12446/a/146149