Forslag til statsbudsjett 2017

Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

 

Tilskuddet til voksenopplæring i frivillig sektor i regi av studieforbundene er satt til samme nivå som i fjor - 208 374 millioner kroner. Det betyr en reell nedgang sammenliknet med årets budsjett fordi beløpet ikke er prisjustert. Voksenopplæringsforbundets forslag om ekstra bevilgning på 15 millioner kroner for å styrke inkludering av nye målgrupper er ikke tatt til følge.

Läs mer