Forslag til tilrettelæggelse af ordblindeundervisning

 

Undervisningsministeriet har bedt Dansk Videnscenter for Ordblindhed udarbejde en pædagogisk vejledning til ordblindeundervisningen for voksne. Der kan i vejledningen hentes inspiration og konkrete ideer til undervisning og specialpædagogisk støtte til voksne deltagere med ordblindhed på virksomheder og institutioner.

Læs mere: UVM