Förslag till ny lag om folkhögskolor

Nytt Lagförslag om folkhögskolor ska förbättra ramen kring Folkhögskolorna på Island. Hittills har ingen lagstiftning funnits kring skolorna.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Syftet med förslaget är att öka utbildningsmöjligheter på Island samt möta elevernas olika intresse och talanger.

De nya förslaget till lag förskriver diverse skyldigheter som utbildningsanstalten ska sträva efter t.ex minimum utbildningstid och krav på personalens kompetenser.

Förslaget innehåller också möjlighet för validering efter utbildningen

Læs mer her.