Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

 
Med temaet ’mere og bedre voksen- og efteruddannelse’ sættes fokus på, hvordan vi kan bidrage til en fortsat sikring og udvikling af den høje kvalitet inden for VEU? 

Udfordringerne er mange på VEU-området: Hvordan sikrer vi den bedste uddannelse af ufaglærte til faglært niveau? Hvordan kan vi i større udstrækning inddrage de voksnes realkompetence? Hvordan kan vi anvende realkompetencerne i uddannelsesforløb? Hvordan kan vi fortsat styrke de voksnes almene færdigheder i forhold til deres arbejdssituation og livsforløb? Kort og godt: Hvordan kan vi skabe større sammenhæng i VEU-indsatsen og hvordan styrkes kvaliteten i de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser? På konferencen præsenteres ny viden, der kan bidrage til kvalitetssikring og udvikling. Der bliver præsenteret resultater fra aktuel forskning og fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Konferencen er et mødested mellem praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis. 

Konferencens målgruppe er uddannelsesinstitutioner inden for voksen- og efteruddannelsesområdet, såvel de erhvervsrettede som de almene og folkeoplysende. Det er ligeledes de virksomheder, der både producerer og anvender viden, og det er de institutioner og organisationer, der anvender denne viden og sætter rammerne for anvendelsen. 

Såvel i plenumoplæggene som i workshops er samspillet mellem viden og anvendelse af viden omdrejningspunktet. 

Det endelig program for konferencen kommer i slutningen af august, hvor der også åbnes for tilmeldinger.

Plats: Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik i Emdrup, Danmark

Arrangör: Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU), Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) 

Kontaktuppgifter: Maria Marquard, marq(ät)dpu.dk