Forsterkning – Kampanje for arbeid 2013

Forsterkning er en kampanje som igangsettes i januar 2013. Kampanjens mål er å engasjere arbeidssøkende, som har brukt opp sin rett til arbeidsledighetstrygd, til å komme tilbake til arbeidsmarkedet og forebygge at langvarig arbeidsledighet fører til i arbeidsuføre.

 

Kampanjen tar sikte på å skape inntil 2200 seks måneders arbeidsmarkedsrelaterte løsninger, fordelt på den offentlige sektoren med stat og kommuner og den private sektor. Kommunene planlegger å tilby 660 arbeidsplasser, staten 220 og den private sektoren 1.320 stillinger. Jobbrehabilitering blir også et tilbud for de som har behov for det. 
Det er Arbeidsdirektoratet, Velferdsdepartementet, Finans- og økonomidepartementet, Landsorganisasjonen, Akademikernes fagforbund, Forbundet for stats- og kommunalansatte, Kommunenes landsforbund, Arbeidslivets hovedorganisasjon, VIRK rehabiliteringsfond og virksomheten “Starf arbeidsformidling og rådgivning”, som samarbeider om kampanjen.

Mer på islandsk: www.lidsstyrkur.is
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is