Fortsatt behov for basiskompetanse i arbeidslivet

 
430 000 voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. Dette viser norske og internasjonale undersøkelser.
Derfor er det for 2009 bevilget 27 millioner til gode samarbeidsprosjekter som kan øke basiskompetansen i arbeidslivet. VOx administrerer ordningen og du kan lese mer her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674