Fortsatt satsning mot avbrott från gymnasieskolan

 

Projektet Plug In utökas nu till nyanlända i gymnasieåldern och till 15-åringar. Sammanlagt satsas 150 miljoner kronor för att motverka skolavbrotten från gymnasieskolan. Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt 6 regioner i Sverige deltar i projektet med 50 miljoner kronor. Resterande 100 miljoner kommer från europeiska socialfonden i Sverige (EFS). Över 80 projektverkstäder har drivits på olika håll i landet under 3 år. Olika metoder har använts och dessa kommer nu att användas i den nya satsningen Plug In 2.0.

Fokus kommer att vara på förebyggande arbete i skolorna. Det handlar om ett mer personligt stöd, tydliga planer och anpassad studiegång. Elevcoacher har visats sig vara ett framgångsrecept säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Läs mer