Forudsætninger og værdier til fælles

 

Forudsætninger og værdier til fælles

27 opinionsdannere – økonomer, erhvervs- og universitetsfolk samt kunstnere – er interviewet til debatoplægget ”Norden som global vinderregion”, der er udgivet af Nordisk Ministerråd i samarbejde med analyseinstituttet Huset Mandag Morgen.
De peger blandt andet på, at de nordiske lande har en række fælles forudsætninger, vi kan bygge på og udnytte bedre i den skærpede globale konkurrence: Vi deler samfundsform, forstår hinandens sprog, er optagede af selvrealisering og har i mange år brugt hinanden som primær referenceramme.

Desuden identificerer de en række fælles nordiske værdier: Lighed, tillid, lav magtdistance, inklusion – vi ønsker ikke at udstøde nogen, fleksibilitet, respekt for naturen, høj arbejdsmoral og æstetik.

Disse værdier udmønter sig også i nogle særlige erhvervsmæssige styrkepositioner, der er forankrede i den nordiske kultur og derfor vanskelige for andre at kopiere. I dag har vi hverken forstået eller udnyttet disse styrker fuldt ud – det burde vi i lyset af globaliseringen gøre en målrettet indsats for, mener opinionsdannerne. De peger på særlige nordiske forcer inden for:

• Velfærdsprodukter (knyttet til lighed)
• Innovation (knyttet til tillid)
• Ledelse baseret på processuelle styrker (knyttet til lav magtdistance)
• Bred og stærk kompetencebase (knyttet til inklusion)
• Omstillingsevne (knyttet til fleksibilitet)
• Bæredygtighed og helhedssyn (knyttet til respekt for naturen)
• Arbejdsomhed, personligt ansvar og effektivitet (knyttet til protestantisk arbejdsetik)
• Design og funktionalitet (knyttet til æstetik)

av Karen Brygmann
Foto: Johannes Jansson /norden.org