Förvirring kring högre utbildning i Sverige

 
Bland andra Chalmers erbjuder redan MOOCs. Bland andra Chalmers erbjuder redan MOOCs.

S/MP-regeringens många lappkast på området förbryllar och blir helt oförståeliga då de allt som oftast gör uttalanden om vikten av långsiktighet skriver Betty Malmberg (m) i ett debattinlägg i Norrköpings Tidningar.

S/MP-regeringens politik då det gäller högre utbildning och forskning ter sig allt märkligare. Besked och kontrabesked staplas på varandra och att som väljare jämföra med vad som sades före valet, blir smått omöjligt. Uppenbart är dock att någon strategi för detta viktiga område inte tycks finnas. Häromdagen var det nämligen dags igen. Då gällde det nätbaserad utbildning.

I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet meddelades att en utredning ska tillsättas eftersom ”Fenomenet med nätbaserade kurser som öppnas för allmänheten, populärt kallat MOOC:s (Massive Open Online Course), nyligen nått Sverige.” Detta var ett klokt beslut, men så särskilt nytt ”fenomen” är det inte. Många svenska lärosäten ger redan sådana utbildningar, däribland Karolinska Institutet, Lund och Mittuniversitetet. Medan Chalmers börjar nu i mars och Uppsala universitet ska starta.

Läs mer

Källa: Norrköpings Tidningar