Fountain House – læring for mennesker med psykiske udfordringer

- Det vigtigste er at være en del af et fællesskab. Og jeg lærer en masse ved at have mulighed for at komme i Fountain-huset, hvor jeg har ansvaret for nogle af de opgaver, der skal løses, for at huset kan fungere.

 
Lutter smil foran Fountain-huset i Torshavns centrum. I midten står de to initiativtagere Súsanna Winther Poulsen, nr. 2 fra venstre, og Súna Mørk, nr. 3 fra venstre. Initiativtagerne er flankeret af Bjørghild Djurhuus, formand i Torshavns kommunes velfærdsudvalg, og Heðin Mortensen, borgmester. Óla Jákup Rólantsson, Torshavns kommune. Lutter smil foran Fountain-huset i Torshavns centrum. I midten står de to initiativtagere Súsanna Winther Poulsen, nr. 2 fra venstre, og Súna Mørk, nr. 3 fra venstre. Initiativtagerne er flankeret af Bjørghild Djurhuus, formand i Torshavns kommunes velfærdsudvalg, og Heðin Mortensen, borgmester.

DialogWeb er på besøg i det nyåbnede færøske Fountain-hus, hvor vi møder en ung mand i begyndelsen af tyverne, der i dag har køkkentjans. Og det er hans ansvar at købe ind og at lave mad til de ti tilmeldte personer, der ved middagstid ankommer til Fountain-huset for at tilbringe deres tid i et selskab, hvor de er velkomne, respekterede og kan gøre nytte.  

Mellem to stole

Den første overstadige glæde efter åbningen har lagt sig, og det er hverdag i Fountain-huset i Torshavns centrum, hvor de den seneste måned har modtaget mennesker med psykiske problemer. Initiativtagerne er foreløbig mere end velfornøjede med de første fire uger: i snit har ti mennesker valgt at komme i huset hver dag for at få en hverdag med struktur, oplæring og arbejdsopgaver. 

Initiativtagerne er Súna Mørk og Súsanna Winther Poulsen, uddannede ergoterapeuter med mange års arbejdserfaring fra psykiatrien ved Landssygehuset i Torshavn. De har begge to set og handlet på behovet for aktivering for de mennesker, der udskrives efter afsluttet behandling; ofte er de for raske til at komme på psykiatrisk afdeling, men ikke raske nok til at opretholde en almindelig hverdag, med fast tilknytning til en arbejdsplads. Og med dagpsykiatrien som det eneste tilbud, fastholdes de psykisk syge i systemet, for de formår ikke at komme videre og etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Kampen for et bedre liv

– Indfaldsvinkelen til psykiatrien, som altid har haft min store interesse, er sygdom. Efter afsluttet behandling ender mange psykisk svage ofte med at sidde hjemme hos sig selv, uden at de formår at tage de sidste, men afgørende skridt for at komme videre. De har brug for ekstra støtte. Og jeg vil gerne medvirke til, at de får et bedre liv, fortæller Súna og suppleres af Súsanna: - Der mangler tilbud i socialpsykiatrien. Når folk er udskrevet fra hospitalet, har de mulighed for at ambulant behandling. Det kan tage mange år at komme i jobtræning, og der har ikke været andre tilbud til denne gruppe. På denne måde bliver de tit hængende i systemet i mangel af bedre, siger Súsanna. 

Frivilligt medlemskab 

Fountain House er et verdensomspændende koncept, der startede i New York i 1940erne. Konceptet er et socialt og arbejdsrettet tilbud til voksne med psykiske lidelser.  Grundtanken er, at alle kan udvikles gennem betydningsfulde relationer, fællesskab, arbejde og uddannelse. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted. Modellen tager udgangspunkt i, at trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, at være ønsket og at være nødvendig, kan man læse i Fountain-husets brochure. 

I modsætning til at være patienter eller klienter er brugerne af huset medlemmer. Og gennem et arbejdsorienteret dagsprogram og med uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes medlemmernes selvværd. – Betegnelsen medlem er valgt for at understrege, at det er frivilligt at komme i huset, og at de voksne mennesker behandles på lige fod med os andre. Medlemmerne har rettigheder og pligter som i andre foreninger og klubber. Og vi klientgør ikke de voksne mennesker, der bruger huset, fortæller Súsanna om husets visioner.

Foreløbig projekt    

Fountain-huset har tre enheder, hvor medlemmerne kan vælge at få oplæring og arbejdsopgaver: kontor, køkken og café samt vedligeholdelse af hus og have. Ved hjælp af de daglige aktiviteter i disse enheder arbejder de to ergoterapeuter sammen med medlemmerne for  at finde frem til det, som er relevant for hvert enkelt medlem. - Mens vi er i gang med en given aktivitet, ser vi, hvilke styrker medlemmerne har. Og vi graduerer opgaverne i forhold til, hvor vores medlemmer befinder sig i processen, fortæller Súna.

Foreløbig er Fountain-huset på Færøerne sikret en levetid på tre år. Súsanna og Súna vil bruge de år til at finde ud af, hvor stort behovet i virkeligheden er. De kan modtage 50 medlemmer ugentligt, og de er begge to overbeviste om, at den potentielle medlemsskare er stor. – Vi har set, hvor stort behovet er for en reel mulighed for udslusning. Og efter kun en måned uden opsøgende arbejde har vi haft besøg af ti mennesker om dagen, så jeg er overbevidst om, at Fountain-huset er kommet for at blive, siger Súsanna.  

Uoverskuelige udfordringer

Psykisk syge mennesker har daglige udfordringer, som vi ikke kan drømme om. Vores opfattelse af det selvfølgelige ligger milevidt fra, hvad mange psykisk syge formår. Og hvis de har været hjemme i lang tid, så kan læringen bestå i at overholde klokkeslæt eller at komme ud af sengen. Meget af det, som for os er selvfølgeligheder, kan være uoverskueligt for folk med psykiske problemer, men med den rigtige tilgang kan de lære at fungere i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet, siger Súna Mørk. 

Og hvilke succeskriterier arbejder de to ergoterapeuter og Fountain-huset for et vellykket forløb? – Når vores medlemmer selv synes, at de har nået deres mål, er missionen vellykket. Målene er forskellige. Naturligvis ville det være godt, hvis mange kommer videre herfra. Men det afhænger af hvert enkelt medlem, siger Súna Mørk.