Fra barnehage til voksenopplæring

 
I heftet Utdanning i Norge finner vi en oversikt over offentlig utdanning – fra barnehage til voksnes læring. Av en befolkning på 4,5 mill er 1,9 millioner under utdanning. En million av dem deltar i voksenopplæring. Utdanning må organiseres i et livslangt perspektiv dersom vi skal møte endringene i samfunnet konstruktivt, sier regjeringen og viser til at ”Det er et mål at norsk utdanningspolitikk skal være blant de beste i verden når det gjelder faglig nivå og bredde i deltakelse og gjennomføring. Kvaliteten på opplæringen betyr for hvilke kvaliteter vi utvikler i samfunnet.”
Hele heftet med fakta og informasjon finner du her www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/kd_f4133b_web.pdf