Frafall fra den videregående skolen

 

Frafall i de andre Nordiske landene har enten vært stabilt eller økt i samme periode. Det er tegn på at det er sammenhang mellom arbeidsløshet og utviklingen av frafall. Er det lett å få arbeide, er økt frafall mer sannsynligs. Før den store krise i Finland var det vesentlig frafall, men det minsket betydelig under krisen. Det er meget sannsynlig at på lang sikt, vil krisen i Island har samme effekt.
I slutten av mars utkom rapport om frafall i utdanning i Norden. Rapporten redegjør for omfang og kjennetegn av frafall i de fem landene. Mønstret som tegner seg ligner i stor grad. Rapporten konkluderer med at hovedårsaken til frafall er svake prestasjoner i starten av skoleløpet, samt ikke minst manglende sosiale ferdigheter og et svakt engasjement i skolen. Mellom 60 og 80 % av en årgang gjennomfører videregående skole, men selv om tallet er historisk høyt, kjemper alle de nordiske landene for å få ned frafallet blant resten.

Les mer...