Frafall fra den videregående skolen i Island

 

Det er bare i Luxemburg som andel elever som fullfører sin utdanning rettidig er lavere i OECD stater, eller 41 % elever. I Luxemburg er det vanlig at elever har behov for å repetere ett år i den videregående skolen.   To år senere hadde andel elever som hadde fullført utdanningen steget til 71 % i Luxemburg, men kun til 58 % i Island. Og der står Island nederst på listen over land i OECD med samme statistikk tilgjengelig.
Gjennomsnittlig hadde 68 % av registrerte elever i den videregående skolen fullført sin utdanning rettidig i OECD land. To år etter at de skulle ha fullført utdanningen hadde andelen steget til 81 %. Det bør nevnes at utdanning i den videregående skolen er av forskjellig lengde i OECD stater.  Titt er den treårig, men i noen stater er den 3 år og i andre 4 år som i Island. I Island er elevene i den videregående skolen også eldre når de fullfører sin utdanning fra den videregående skolen rettidig, enn i fleste OECD stater.

Mer på engelsk: Islands statistikk: www.statice.is/Pages/444?NewsID=9039