Framgångsrik dialog

 
NVL har varit aktiva i kontakter med olika miljöer i Norden och undersökt deras intresse för och behov av nordiskt samarbete. Dialogen har varit framgångsrik - under 2008 har ca 80 olika organisationer i Norden ingått i samarbete med NVL. Det finns ett stabilt deltagarantal på lite över 2000 deltagare under de senaste tre åren som bekräftar intresse i de teman som NVL jobbar med. En viktig utveckling är mer än fördubblat antal deltagare on-line jämfört med förra året: 103 i 2007; 289 on-line deltagare i 2008.
Läs hela årsrapporten:
nordvux.net