Framgångsrikt år för NVL

 

NVL har arbetat intensivt för att utvidga och öka spridningseffekterna av nätverksarbetet och förankrat resultat genom samarbetspartners och deras nätverk inom varje land. NVL har bildat över 70 nya samarbetsrelationer i alla nordiska länder. Under 2012 har mer än 200 olika organisationer i Norden ingått i samarbetet med NVL.
NVL övergick till löpande publicering av artiklar i DialogWeb 2012. Därtill öppnade man en Facebook-sida för diskussion och kommunikation. DialogWeb satt fokus på aktuella teman under Norges förmanskap i Nordiska ministerrådet samt Europeiska Unionens temaår 2012 om aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Ett special temanummer av Dialog, ”Innovation”, gavs ut i samband med den nordiska Innovationskonferensen 4-5 juni, Oslo.

NVL:s årsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 finns HÄR.