Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

 

Det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017 önskade en diskussion kring hur det framtida nordiska samarbetet inom utbildning, som sker i regi av Nordiska ministerrådet, kan förstärkas och förnyas.

För att få ett kritiskt perspektiv utifrån tillsattes en högnivågrupp bestående av Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister (Sverige), Thomas Wilhelmsson, kansler vid Helsingfors Universitet (Finland) samt Petter Skarheim, departementsråd på Kunnskapsdepartementet (Norge).

Gruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Läs Högnivågruppens rapport om framtida samarbete

Högnivågruppens rapport.jpg