Framtidas kompetansebehov

 

Ny Stortingsmelding «Utdanning for velferd» er lagt fram. Den påpeker at det trengs en kraftig fornying innen Helse- og sosialfagutdanningene  for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtida.

Les mer på: Regjeringen.no