Framtiden i etter- og videreutdanning

I overkant av ett hundre deltok i seminaret som NVL, Arbeidslivets utdanningssenter og EPALE arrangerte i samarbeid, mandag 30. november 2015. Key-notes var Ingegerd Green som presenterte added value for virksomheter som resultat av validering og Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island.

 
De er framlagt i juni 2015 i rapport fra en arbeidsgruppe utnevnt av kultur- og utdanningsministeriet. På møtet fikk læringsambassadører utdelt utmerkelser, som i år ble gitt til voksne som hadde fullført utdanning i sitt yrke etter å ha gjennomgått validering.  
Presentasjonene er tilgjengelige her