Framtidens arbetsmarknad och grön omställning

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i Norden och på Åland? Vilka utmaningar finns för grön omställning? Det var frågor som dryftades på ett lunchseminarium i Mariehamn nyligen.

 
 Framtidens arbetsmarknad och grön omställning Foto: Bent Blomqvist/norden.org

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB arrangerade i samarbete med Bärkraft.ax och Nordiskt forskningsinstitut inom regional utveckling, Nordregio ett lunchseminarium den 19 oktober i Mariehamn. Under seminariet presenterades aktuella resultat från undersökningar som genomförts i Norden och på Åland. Resultaten visade på arbetsmarknaden före och efter pandemin, distansarbete och multilokalitet som de nya trenderna samt ålänningarnas miljömedvetenhet och beredskap till grön omställning.

Kommunikationschef Åsa Ström Hildestrand (Nordregio) berättade om aktuella nordiska projekt inom Agenda 2030 och grön omställning och analytiker Gustaf Norlén (Nordregio) presenterade framtidens arbetsmarknad i Norden baserat på rapporten State of the Nordic Region 2022.

Från ÅSUB presenterades två färska rapporter. Utredare Ester Laurell presenterade rapporten Distansarbete på Åland - omfattning och möjligheter och utredare Maria Viktorsson presenterade rapporten Ålänningar och miljön- miljömedvetenhet och engagemang 2022.

Här finns presentationerna från seminariet.

Den 23–24 november kommer Nordregio att arrangera NORDREGIO FORUM i Hamar, Norge med samma tema; Changing labour market and greener communities: To adapt or to transform?