Framtidens lärarutbildning under utveckling

Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 

Tankesmedjan genomförs av lärarutbildningsforumet som är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

Lärarutbildningsforumet kommer att utarbeta ett konkret program för utveckling av grundutbildningen och fortbildningen för lärare under augusti. I programmet tas resultaten av tankesmedjan i beaktande.

Läs mera

fram_utb.jpg