Från fotboll till arbets-boost

Den som saknar jobb är också en människa med intressen och relationer. Det var huvudtanken när en fotbollsklubb i Malmöförorten Rosengård växte till en social rörelse som hjälper människor ut ur arbetslöshet.

 
Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf Många unga arbetslösa söker sig till Boost by FCR efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Flera av dem lockas av kopplingen till Football Club Rosengård. Foto: Malmös fotograf

På 1970-talet kom många arbetskraftsinvandrare till Malmö i södra Sverige, och volontärerna i den redan då ganska anrika klubben Malmö Boll- och Idrottsförening såg att det fanns många familjer som behövde stöd. Barnen behövde hjälp med läxorna och deras föräldrar att hitta jobb. Under de följande decennierna kom olika flyktingströmmar med fler människor som behövde stöd för att komma in i samhället.

2003 gick föreningen från att vara helt ideell till att påbörja sitt första EU-finansierade projekt som främst handlade om att stötta långtidsarbetslösa utlandsfödda vuxna. EU-projektet startades vid sidan om fotbollsklubben och blev en form av systerorganisation, även om organisationen fortsatt är icke-vinstdrivande. I samma veva bytte klubben namn till Football Club Rosengård (FCR), och arbetsmarknadsdelen fick namnet ”Boost by FCR”. De två delarna av organisationen har samma styrelse.

Många söker sig dit själva

För att få ta hjälp av Boost by FCR måste du vara arbetssökande och uppbära någon form av försörjningsstöd eller aktivitetsstöd. En del blir hänvisade dit av Arbetsförmedlingen, men det är också vanligt att unga söker sig dit efter rekommendation från till exempel storasyskon eller bekanta. Eftersom Boost by FCR har gjort sig känd för att hjälpa just unga, är de flesta som söker sig dit under 40 år, men nu för tiden tar de även emot personer upp till 64 års ålder. Ungefär hälften har inte avslutat sin gymnasieutbildning och många har liten eller nästan ingen arbetslivserfarenhet. Mer än hälften är födda i Sverige, men ganska många har utrikesfödda föräldrar. Organisationens syfte är att vara en brygga mellan arbetslöshet och arbete eller vuxenutbildning, och de sätter stort värde i att de är en idédriven organisation och därför inte behöver förhålla sig till regelverk på samma rigida sätt som myndigheter ofta måste göra.

  

Det gäller att se bakom det arbetslösa, prata med varje individ, lära känna dem lite. / Anna Nettrup

Fotbollsklubbens olika grenar

  • FC Rosengård är en fotbollsförening med bredd, elit och strukturer för samhällsengaemang. De har 700 aktiva medlemmar och ett damlag med flera SM-guld som spelar I Champions league.
  • Boost By FC Rosengård är en av de sociala verksamheterna och sedan 2003 har 3000 unga lämnat verksamheten I självförsörjning. Läs mer här
  • Inom fotbollsgrenen finns bland annat en ledarskapsutbildning riktad till tjejer. Chansen att unga tjejer stannar kvar är avsevärt större om ledaren är en kvinna. Läs mer om det här

– Vi tittar på helheten. En person som kommer hit är inte bara arbetslös. Istället för titta på varför du inte får jobb fokuserar vi på det du är stark inom. Vad har du för färdigheter och erfarenheter som vi kan bygga vidare på? För några år sedan handledde jag en kille som var jätteintresserad av fotboll, det var därför han hade sökt sig till Boost by FCR. Han började så småningom läsa till fotbollstränare på en folkhögskola, berättar Anna Nettrup som arbetar för organisationen.

– Ofta upplever ungdomarna som kommer hit att de har ett begränsat kontaktnät, deras föräldrar kanske är arbetslösa och de har få förebilder. Men det går att få kontakter genom idrotten, eller vilket annat intresse som helst. Det gäller att se bakom det arbetslösa, prata med varje individ, lära känna dem lite, säger Anna Nettrup vidare.

Just nu pågår ett projekt som har extra fokus på hälsa, både fysisk och psykisk. I gruppsamtal och i enskilda samtal med vägledare får deltagarna hjälp att lära sig mer om sig själva, vad som driver dem, vad som motiverar och vad de är rädda för. En del är i dåligt skick när de kommer till Boost by FCR. De kan ha varit arbetslösa länge och må psykiskt dåligt.

– För dem får vi ha fingertoppskänsla, inte gå på för mycket utan stå vid sidan av. Där har vi hjälp av att vi inte är någon myndighet, vi behöver inte skälla på dem utan kan lyssna in vad de behöver, säger Anna Nettrup.

– Många har dåliga erfarenheter av myndigheter generellt, och av skolan. För dem kan ett studiebesök i en skola vara väldigt obehagligt.

Steget före vuxenutbildningen

De arbetssökande får hjälp att skriva en planering. Den kan till exempel handla om att två dagar i veckan ha fysisk träning med personalen, en dag ha möte med en studie- och yrkesvägledare och sätta upp mål, och en annan dag delta i en workshop om arbetsmarknaden.

Anna Nettrup ”Vår uppgift är att hjälpa individerna att förhålla sig till myndigheterna", säger Anna Nettrup som arbetar på den ideella organisationen Boost by FCR i Malmö. Foto: Malmös fotograf

I arbetslaget finns tre lärare som kan hjälpa deltagarna att läsa in skolämnen som de har missat. Lärarnas uppgift är lika mycket om att motivera och att utbilda i studieteknik som ren undervisning. Boost by FCR hjälper deltagarna med steget före vuxenutbildningen. Själva kan deltagarna ibland uppleva att tröskeln dit är för hög.

– Men vi måste också kunna säga till när det inte fungerar, vi kan inte ge deltagarna en studieförväntan som vi inte tror att de kommer att klara av. Vi arbetar med en utsatt grupp och då är det en fördel att ha ett holistiskt perspektiv på deltagarna och skapa en relation till dem, säger Anna Nettrup.

Hon ser som sagt flera fördelar med att inte vara en myndighet, samtidigt som Boost by FCR har ett rapporteringsansvar mot Arbetsförmedlingen och andra ”kolosser”, eftersom deras deltagare uppbär ekonomisk ersättning som är villkorad.

– Men vi har en bra relation till myndigheterna, vi förstår deras regelverk, samtidigt som vi kan sitta med en person som är bostadslös. Vår uppgift är att hjälpa individerna att förhålla sig till myndigheterna.

– Jag tror att ideella organisationer har en viktig uppgift i det, vi kan hjälpa utsatta personer, vara en länk mellan dem och samhällets instanser, som skola och arbetsförmedling, säger Anna Nettrup.

Läs om Nordiska ministerrådets riktlinjer för att involvera civilsamhället i visionen för 2030 här.