Från yrkesmilitär till fängelserektor

 

Roberto Ghisler är rektor för vuxenutbildningen inom Kriminalvårdens Stockholmsregion, som sträcker sig från Södertälje till Norrtälje. Sammanlagt är det tio anstalter och ett häkte, från högst säkerhetsklassade fängelset Hall till Svartsjö, en öppen anstalt med kor och jordbruk.

Klientutbildningen, som den formellt heter, gör sitt bästa för att matcha vuxenutbildningen utanför murarna. Tanken är att du ska få en likvärdig utbildning oavsett vilken anstalt du är intagen på. Och när du muckar, om du inte är färdig med din kurs, ska du kunna fortsätta plugga inom den kommunala vuxenutbildningen.

Läs mer på Lärarnas nyheter.