FremKom-projekt

 

 
23-11-2008
FremKom-projektet er en analyse af kompetenceudfordringerne i Region Nordjylland. Initiativet er sat i gang af Vækstforum Nordjylland med Beskæftigelsesregion Nordjylland som tovholder. FremKom er et udviklings- og pilotprojekt med inddragelse af mange parter inden for det erhvervspolitiske, det beskæftigelsespolitiske og det uddannelsespolitiske område i Nordjylland, og har til formål at give et billede af kompetencebehovet nu og i fremtiden inden for seks erhvervsklynger i Nordjylland, der dækker ca. 50 % af den nordjyske arbejdsstyrke. Hensigten er desuden at give et bud på hvilke kompetencer det er hensigtsmæssigt at udvikle og at generere viden om kompetencebehov på det strategiske plan. Projekterne og rapporterne kan give indsigt og inspiration til lignende arbejde andre steder.
Læs mere: www.nordvux.net/portals/0/_dokumenter/2013/dk_bilaga_fremkom.pdf
Alle rapporterne kan downloades fra Region Nordjyllands og Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmesider på adresserne www.rn.dk/RegionalUdvikling/Erhverv/FremKom og http://www.brnordjylland.dk