Fremtiden i etter- og videreutdanning - Framtíðin í framhaldsfræðslu

 

«Fremtiden i etter- og videreutdanning»


I overkant av ett hundre deltok i seminaret som NVL, Arbeidslivets utdanningssenter og EPALE arrangerte i samarbeid, mandag 30. november 2015. Key-notes var Ingegerd Green som presenterte added value for virksomheter som resultat av validering og Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island. De er framlagt i juni 2015 i rapport fra en arbeidsgruppe utnevnt av kultur- og utdanningsministeriet. På seminariet fikk læringsambassadører utdelt utmerkelser, som i år ble gitt til voksne som hadde fullført utdanning i sitt yrke etter å ha gjennomgått validering.
Ingegerd Green var key-note. I sin presentasjon fortalte hun om added value i virksomheter i forbindelse med validering. Hun presenterte arbeidet med validering i Sverige med eksempel fra metall bransjen.
Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island. De er framlagt i juni 2015 i rapport fra en arbeidsgruppe utnevnt av kultur- og utdanningsministeriet .
På møtet fikk læringsambassadører utmerkelse, som i år ble gitt til voksne som hadde fullført en utdanning etter å ha gjennomgått validering. På bildet er direktør for Arbeidslivets opplæringssenter Ingibjörg Gudmundsdottir, og utdanningsambassadørene: Dragan Pavlica, Ágúst Marinósson, Ásgerður Ósk Tryggvadóttir og Kristján Jónsson og formann for FA styrelse, Solveig B. Gunnarsdottir .</div>