Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

 

I kompetenceprognosen gøres der et forsøg på at forudsige behovet for personer inden for hvert enkelt fagområde, uddannelsesniveau og brancheafsnit indtil 2035. Bemærk, at i perioden 2017-2035 forventes befolkningen i alderen 16-74 år at stige med 36.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 19 %.

En stigning i uddannelsesniveau forventes

Sammenlignet med 2017 forventes andelen af personer med en universitetsuddannelse i alderen 16-74 år at stige fra 30 % til 44 % (48.000 personer) i 2035. Det forventes også, at andelen af personer, der kun har grunduddannelse, vil falde med 12 % (24.600 personer) i samme periode.

Antallet af personer med videreuddannelse forventes at stige markant i prognoseperioden, ligesom der forventes en stigning i antallet af personer med uddannelse inden for alle studieretninger, undtagen uddannelse inden for landbrug og service.

Som det fremgår af figuren nedenfor, forventes den største proportionelle stigning at være blandt dem, der er uddannet inden for naturfag, matematik og datalogi (felt 4) med en stigning på 59 % (4.000 personer).

Percent change in number of employed by field of study 2035 to 2017

Denne stigning inden for de fleste uddannelsesområder kan tilskrives en voksende befolkning i perioden samt en øget efterspørgsel efter medarbejdere med videregående uddannelse i det islandske samfund.

Største relative beskæftigelsesstigning blandt finans, forsikring og ekspert-tjenester

Figuren nedenfor viser, at de største relative beskæftigelsesstigninger forventes blandt dem, der arbejder inden for finans- og forsikringsvirksomhed (kategori K) og inden for forskellige ekspert-tjenester så som videnskabelige, tekniske og administrative støttefunktioner (kategorierne M-N), hvor stigninger på henholdsvis 99 % (5.700 personer) og 53 % (9.500 personer) forventes. Den største beskæftigelsesreduktion forventes blandt dem, der arbejder inden for landbrug, jagt og skovbrug (kategori A), hvor der forventes et fald på ca. 61 % (4.000 personer).

Percentage change in number of employed by industry section in 2035 compared to 2017

Kompetenceprognosen bliver opdateret årligt.

Nyhed og statistik fra Statistik Island.

statistics-iceland.jpg Billede fra Statistik Island.