Færøerne og EU enige om forslag til ny forskningsaftale

Aftalen drejer sig om Færøernes deltagelse EUs forskningsprogram, Horizon 2020, fra 2014 til 2020.

 

Aftalen foreskriver, at Færøerne bliver associeret medlem i Horizon 2020. Dette betyder, at forskere og virksomheder på Færøerne kan deltage på lige fod med forskere og virksomheder i EU-medlemslandene.  Der er endnu en del formelle sager, som skal fås på plads, men der er udsigt til, at aftalen formelt bliver underskrevet tidligt på efteråret, for siden at blive vedtaget af både Lagtinget og Europa-Parlamentet. I forhold til EU er Færøerne at regne som tredieland, men har på trods af det haft associeret medlemsskab i FP7 – rammeprogrammet for forskning.

Læs mere om forskningaaftalen og EU-samarbejde på Gransking.fo