Fria bildningen i Finland valideras

Flera utmaningar väntar då fria bildningen skall valideras

 
Bild: bifogad Bild: bifogad

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt arbetsgrupp som skall se över hur den fria bildningen i Finland kunde valideras. Bakgrunden är att allt fler utbildningar samlas i det öppna elektroniska registret KOSKI. Tjänsten innehåller alla studieprestationer från formell utbildning men saknar ännu helt innehåll från den fria bildningen.

Arbetsgruppen har detta år på sig att diskutera igenom och föreslå hur de många olika verksamhetsformerna inom fri bildning skall kunna enas om gemensamma kriterier för validering av det inlärda.

Viktig fråga, knepig att lösa

Arbetsgruppen har nu haft sitt första möte, och enligt Bildningsalliansens Henrika Nordin har jobbet kommit igång bra.

– Vi har ännu ett stort jobb framför oss om vi skall lyckas nå en gemensam förståelse inom fria bildningen vad i vår verksamhet som kan valideras, säger Henrika. 

Hon menar ändå att viljan tycks finnas där, och det är viktigt att alla olika utbildningsformer inom fria bildningen sitter runt samma bord och diskuterar frågan.

– Kanske är tiden nu äntligen mogen för oss att ta tag i valideringen på allvar, och göra det på våra villkor, säger Henrika.

Läs mer om Koski her.