Fristående examina allt populärare

 

I systemet med fristående examina kan avläggas en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen genom att man påvisar ett bestämt kunnande i examenstillfällen. Av dem som bedömer ett examenstillfälle ska minst en ha genomgått utbildningsprogrammet för examensmästare.
År 2009 avlade 18 500 studerande ett fristående examen och av dem var 61 procent kvinnor. Systemet togs i bruk 1994.

Läs mer:
Stat.fi
Spektri