Frivillighet Norge: Møteplass 2009

 
Frivillighet Norge inviterer til samarbeid på tvers i Organisasjons-Norge. Med ressurser, kontaktnettverk og kompetanse er minoritetsorganisasjoner attraktive samarbeidspartnere for tradisjonelle norske organisasjoner. På “Møteplass 2009” kan du se hvordan din organisasjon kan jobbe sammen med andre og få nyttige verktøy for samarbeid på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller. Møteplass 2009 går av stabelen på Gardermoen 23. og 24. oktober.
Les programmet HER.