Frivillighet kan öppna nya världar

 

Linda Båskman, 33, och Danielle Nordström, 14, träffas ungefär varannan vecka efter skolan. Då går de till exempel på bio eller ut och tar en fika.
De två har fått kontakt med varandra via Folkhälsans storasysterverksamhet. Storasystern fungerar som en äldre väninna med mer livserfarenhet och vuxet ansvar och det hela bygger på frivillighet.
För Linda har bekantskapen öppnat flera nya världar.
– Jag visste tidigare ingenting om fantasy, som Danielle gillar, men nu har jag sett mitt livs första Harry Potter-film.
Linda tycker också att det är väldigt hälsosamt att sätta sig in i en fjortonårings värld.
– Jag hade faktiskt ingen aning om hur det är att vara fjorton i dag och vad som händer inuti en tonåring. Nu har jag mycket bättre förståelse för varför ungdomar kan vara både osäkra, förvirrade och spontana och att det kanske är svårt att i den åldern förstå att det är viktigt att plugga.
Linda Båskman tycker också att det principiellt sett är viktigt att ställa upp som volontär.
– Det handlar om att visa sin goda vilja och solidaritet i en tid då det finns mycket egoism. Att göra gott för andra gynnar också mig själv.

Med tanke på kommande yrke

Gerda Kraemer, 19, deltar i Folkhälsans frivilligarbete genom att joura vid den ungdomstelefon som tar emot samtal från unga som är i behov av att få prata med någon. Hon är en av cirka tio frivilliga jourare, som turas om att svara i telefonen tre eftermiddagar i veckan. Gerda studerar psykologi och tycker att det här är ett bra sätt att få praktisk erfarenhet av att bemöta människor.
– Kursen som ordnades för dem som vill joura var nyttig och det är bra att ha den här erfarenheten också med tanke på ett kommande yrke.
När Gerda bestämde sig för att komma med visste hon inte att hon också kan få studiepoäng för sin insats så det kom som en glad överraskning.
Linda och Gerda är två exempel på den omfattande frivilligverksamhet som den allmännyttiga social- och hälsovårdsorganisationen Folkhälsan driver. Folkhälsan arbetar långsiktigt med hälsofrämjande arbete, forskning, vård och omsorg. I Norden finns ingen annan organisation som på motsvarande sätt står på tre ben. Folkhälsan, som i år firar sitt 90-årsjubileum, har ända från början byggt en stor del av sin verksamhet på frivilliga insatser.

Gratis utbildning

Idag involverar den hälsofrämjande verksamheten drygt etthundra lokalföreningar med ca 17 000 medlemmar i hela Svenskfinland. De stöds av den del av organisationen som heter Folkhälsans förbund. Många kurser ordnas i samarbete med Svenska studiecentralen, där Folkhälsan hör till de största kursarrangörena.
Det är främst känslan att kunna göra något meningsfull i sin närmiljö som lockar folk med i verksamheten säger Viveca Hagmark, som är direktör för Folkhälsans förbund.
– Många uppskattar att de erbjuds utbildning och fördjupade kunskaper i det som de är intresserade av. Kännetecknande är ju att man inte får någon direkt lön för det man gör, men nog uppskattning på annat sätt.
Folkhälsans frivilliga verksamhet har ett brett spektrum, med allt från simskolor och luciaevenemang till stöd för unga familjer, ungdomar och äldre.
– Kännetecknande för Folkhälsan är att vi vill ha verksamhet där olika generationer möts.
Basgruppen består av kvinnor som vill ordna aktiviteter för sina egna barn, som till exempel simskolor och klubbar, men en växande grupp bland de frivilliga är nyblivna pensionärer som ofta själva tar kontakt med Folkhälsan.
– Den tid är förbi då folk vill binda sig till en förening eller delta i studiecirklar som ordnas regelbundet under en längre tid. Nu handlar det om mer flexibla former som enskilda träffar och studiematerial som kan användas under en kväll. Vi har bland annat material kring föräldrastöd, parrelationer och hälsomotion, berättar Viveca Hagmark.

Social gemenskap

Det som inte har förändrats under alla år av frivilligarbete är behovet av social gemenskap som är en viktig drivkraft för dem som är med.
– Behovet att göra något vettigt tillsammans med dem som är intresserade av samma saker har inte blivit svagare, säger Viveca Hagmark.
Sedan är det en annan sak att Finland är föreningarnas förlovade land och de som är aktiva ofta hör till många föreningar, vilket för många leder till tidsbrist.
Under sitt pågående jubileumsår håller Folkhälsan på att göra upp en ny strategi för frivilligarbetet. I den ingår bland annat att ännu bättre ta vara på de stora årskullarna som nu går i pension, i Österbotten finns redan en resurspool för nyblivna pensionärer, och att få in mera frivilligarbete i de seniorboenden som Folkhälsan har i hela Svenskfinland. För att ännu bättre kunna ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som de frivilliga har kommer man också att samla både avlönad personal och frivilliga till gemensamma workshoppar.

Länkar:
www.frivilligarbete2011.fi (tillsvidare på finska, men översätts snart till svenska)
www.folkhalsan.fi