Frokostmøte om innvandrernes utdanning

En serie med frokostmøter om innvandrernes utdanning er planlagt i samarbeid mellom Utdannings- og kulturdepartementet, Kommunenes sentralforbund på Island, Multikulturelt senter og Reykjavik kommune.

 

Det første frokostmøtet var fredag den 5. april i Reykjavik. Overskriften for møtet var: Målrettet studie- og yrkesveiledning – en bro mellom grunnskole og videregående skole, Muligheter til å sikre innvandrerne tilgang til variert videregående opplæring og motarbeide drop-out.  
 De neste møtene blir som følger: 
 3. mai – Fungerende tospråklighet – undervisning i islandsk for elever med islandsk som andre språk og morsmålsundervisning for elver med utenlandsk bakgrunn. 
 31. mai – Innvandrere med kort formell utdanning. 
 3. juni – Plattform for samråd mellom undervisningsveiledere på alle skoletrinn. 

Det vil være mulig å følge alle møtene på Internett: 
www.samband.is/um-okkur/bein-utsending/  
 Opptak fra første møtet er tilgjengelig på: 
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7566
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is