Færøsk opnår ligestilling med andre nordiske sprog

 

Uddannelsesministerierne i Danmark og på Færøerne har underskrevet en aftale om adgangskrav for færinger, som søger optagelse til videregående uddannelser i Danmark. Hidtil har det været krav, at færinger har gymnasialt A-niveau i dansk for at blive optaget på videregående uddannelser i Danmark. Samme krav er ikke gældende for ansøgere, som har norsk, svensk og islandsk som modersmål. Aftalen indebærer således, at A-niveau i færøsk bliver sidestillet med andre nordiske sprog, når ansøgere fra disse sprogområder ønsker at studere i Danmark.

Læs mere på færøsk på Mmr.fo