Første master i voksnes læring

 

Hun skrev oppgave om lærere og skoler i utvikling. Oppgaven handler om hvordan skoler kan legge til rette for at læring og utvikling etableres som en integrert og naturlig del av lærernes hverdag, og baserer seg på en fenomenologisk undersøkelse med utgangspunkt i fire lærere på ungdomstrinnet i en Trondheimsskole.

Les mer på: Universitetsavisa.no