Første rangs utdanningssystem

 
Framtidens framgang og konjunktur blir drevet av utdanning, vitenskap og forskning. Regjeringen vil fortsatt investere i forskning og nasjonens utdanningssystem. Særlig fokus vil bli satt på å utvikle fleksibilitet og varierte tilbud slik at alle finner noe som passer dem. Stor vekt blir lagt på nye utdanningsmuligheter for de som er kort utdannet og at styrke voksenutdanningen både innenfor det offentlige skolesystemet og på arbeidsmarkedet.